E. PŘÍLOHY


E.1. Seznam zkratek


E.2. Schéma toku informací


E.3. Varovné signály sirén


E.4. Povodňová kniha

přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.5. Osnova souhrnné zprávy o povodni

přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.6. Export dat z dPP ČR pro Doudleby nad Orlicí

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.7. Návrh vyhlášení a odvolání povodňové aktivity

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)


E.8. Evidenční listy hlásných profilů


E.9. MIS městyse

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)

E.10. Plán činnosti při vzniku MÚ

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)

E.11. PPVN - povodňové plány vlastníků nemovitostí

(přístup pro přihlášené uživatele dPP)