Místa ohrožená bleskovou povodní

Na katastru městyse Doudleby nad Orlicí se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS

Na základě zkušeností z historických povodní byla určena tato místa ohrožovaná bleskovou povodní z přívalových srážek, kdy voda stéká po povrchu a ohrožuje zástavbu mimo vlastní koryta toků.

P.č. ID POVIS Název          Popis                                      Směr/azimut Poloha
1 50917 Fábrov 3 RD č.p. 19,10,33  Příkrý svah, lokalita ohrožená příval. deštěm  JJZ mapa
2 50920 Lokalita ul. Bažantnice 6 RD a byt. dům  Lokalita ohrožená splachem ornice  JZ mapa
3 50918 Lokalita Loučka 10 RD  Lokalita ohrožená splachem ornice  JJZ mapa
4 50919 Lokalita Loučka 9 RD  Lokalita ohrožená splachem ornice  JJZ mapa
5 51043 Lokalita ohrožená bleskovou povodní  Lokalita ohr. bleskovou povodní, i splachem ornice JJZ mapa
6 50921 Lokalita ohrožená bleskovou povodní 4 RD  Lokalita ohrožená splachem ornice JJV mapa
7 51044 Lokalita Panský  Lokalita ohr. bleskovou povodní, kritické místo rozlivu nekapacitným přítokem JJZ mapa
8 51041 Lokalita Sádky  Terénní zářez pod lokalitou Sádky SSZ mapa
9 51045 Pod Homoly  Lokalita ohr. bleskovou povodní, terénní zářez u č.p. 34 SSZ mapa
10 51040 Pod Homoly  Lokalita ohrožená bleskovou povodní SSZ mapa
11 51042 Průmyslová lokalita Lokalita ohrožená bleskovou povodní JJZ mapa
12 51039 Příkazy Lokalita ohr. bleskovou povodní, kritické místo rozliv u lávky SSV mapa
13 51096 Příkazy Lokalita ohrožená bleskovou povodní SSV mapa

Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní


Přehledová mapa míst ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky