Povodňová komise městyse Doudleby nad Orlicí


Povodňovou komisi městyse (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo městyse. Jejím předsedou je starosta městyse, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva městyse a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Kostelec nad Orlicí. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: ÚM Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Dokumentace Povodňové komise je uložena: ÚM Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK městyse Doudleby nad Orlicí a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise městyse Doudleby nad Orlicí  odkaz na POVIS

adresa: Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
telefon/fax: 494 383 007, 494 383 137
e-mail: obec@doudleby.cz   
web:   http://www.doudleby.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa  na pracoviště                       /adresa - domů/                                           

kontakt           

Keprta Ivan, Ing.

předseda

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

494 383 007

603 869 708

Divíšková Lenka

místopředsedkyně

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

494 383 137
771 233 188

Dolek Miroslav Ing.

tajemník

Jirásková 55, 517 42 Doudleby nad Orlicí

603 871 157

Kopsa Ota

člen

Vyhnánov 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí

603 240 804

Skalický Radek

člen

Jiráskova 351, 517 42 Doudleby nad Orlicí

739 565 826

Šafařík Tomáš

člen

Na Benátkách 131, 517 42 Doudleby nad Orlicí

724 123 366

Zakouřil Lukáš

člen, SDH

V Poříčí 504, 517 42 Doudleby nad Orlicí

605 760 192