Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ Praha, ev. jeho pobočka v Hradci Králové, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS, výstrahy ČHMÚ) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu.

Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím sdělovacích prostředků, mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Labe, s. p. - prostřednictvím internetu
  • od PK ORP Kostelec nad Orlicí - voláním předsedovi PK Doudleby nad Orlicí
  • od HZS Královéhradeckého kraje
  • od KPK Královéhradeckého kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků