Řeka Divoká Orlice

Délka toku                           99,3 km          

Plocha povodí                    806,5 km²

Průměrný průtok                   11,5 m³/s       

Pramen                               Czarne bagno, Topielisko  (ve výšce 800 m n.m.)

Ústí                                      řeka Orlice pod Albrechticemi nad Orlicí od soutoku Divoké s Tichou Orlicí  (ve výšce 247 m n.m.)

Hydrologické pořadí pro      1-02-01-0500       ID VT: 10 100 019     ID DIBAVOD: 102 300 000 100  

Řeka Divoká Orlice je severním ramenem řeky Orlice. Se svojí sestrou řekou Tichou Orlicí se spojuje nad obcí Albrechtice nad Orlicí. Skutečně divoká je zejména mezi skalami, když protéká Zemskou branou a také v Litickém oblouku. Kolem celé řeky je nespoutané prostředí, snad až na regulovaný úsek Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí. Přehrada Pastviny je rekreační oblastí spíše klidnou, ale i tady je občas "divoko". Divoká Orlice stojí za pozornost také pro rybáře i vodáky.  

Divoká Orlice pramení v horských rašeliništích Czarne bagno a Topielisko na území Polska v nadmořské výšce 800 m, jižně od lázeňského městečka Duszniki-Zdrój. Na české území vstupuje nad osadou Trčkov v nadmořské výšce 695 m. Od soutoku s Černým potokem tvoří státní hranici v délce téměř 30 km. Leží při ní obce Orlické Záhoří a Bartošovice v Orlických horách. Pohraniční úsek končí chráněným územím Zemská brána. Pod Kláštercem nad Orlicí a Lhotkou je na řece přehradní nádrž Pastviny s vyrovnávací nádrží u obce Nekoř. Dále řeka protéká obcemi Líšnice, Žamberk, Helvíkovice. Úsek mezi Liticemi nad Orlicí, Liticemi a Potštejnem tvoří údolí s peřejnatou částí řeky, která je vodákům známá jako Litický oblouk. Od Doudleb nad Orlicí a Kostelce nad Orlicí se tok řeky hodně zklidňuje. U Albrechtic nad Orlicí v soutoku s Tichou Orlicí tvoří řeku, která má dále název Orlice.

Celková délka toku je 100 km (z nichž 30 km tvoří česko - polskou hranici) a plocha povodí je 806 km2.

Hlavní přítoky

  • pravé   říčky Zdobnice v Doudlebech nad Orlicí a Bělá
  • levé     potok Brodec

Průměrný průtok nad soutokem s Tichou Orlicí činí 11,5 m³/s.

Správcem toku je Povodí Labe s.p.

 

DALŠÍ menší toky a přítoky V KATASTRU MĚSTYSE DOUDLEBY NAD ORLICÍ

 

 

ID toku DIBAVOD

ID toku CEVT

Název toku

ID recipientu

název recipientu

1

102 790 000 200

10 169 699

LS bezejmenný přítok -

pramen Pod Zakopankou

102 300 000 100

Divoká Orlice

2

102 790 000 300

10 169 700

jeho další LS bezejmenný přítok -

pramen Homoly

102 790 000 200

 

3

102 790 000 400

10 169 701

jeho další bezejmenný přítok 

102 790 000 300

 

4

102 790 000 700

10 169 702

jeho další bezejmenný přítok 

102 790 000 200

 

5

102 790 001 000

10 169 703

PS bezejmenný přítok - spojka-odbočka

pravobřežního obtoku z nadjezí PP Orlice

102 300 000 100

Divoká Orlice

6

102 790 001 200

10 169 704

PS bezejmenný přítok -spojka

pravobřežního obtoku z nadjezí PP Orlice

102 300 000 100

Divoká Orlice

7

102 790 001 300

10 169 705

bezejmenný přítok - jeho PS

bezejmenný přítok - od koncernu

ESAB CZ (od Vamberka) - souběžný severně

od Zdobnice

102 790 001 200

 

8

102 790 001 500

10 169 706

jeho PS bezejmenný přítok -

od Bažantnice

102 790 001 200

 

9

102 790 001 800

10 169 707

PS bezejmenný přítok - ze severu

z terénního zářezu mezi kopci Loučka, Hřiště

a Borek

102 300 000 100

Divoká Orlice

10

102 790 002 700

10 169 712

LS bezejmenný přítok - podél

Stranice z Vyhnánova - na západ

102 790 002 600

 

11

102 790 002 800

10 169 713

jeho PS bezejmenný přítok 

102 790 002 700

 

 


Vodní toky v katastru městyse Doudleby nad Orlicí - mapa

Bezejmenné vodní toky v katastru městyse Doudleby nad Orlicí - mapa