Hladinoměry a hlásné profily v dPP městyse Doudleby nad Orlicí

 
Vodočty kategorie A

ID hlásného profilu

Vodní  tok      ID vodního toku ř.km On-line měření vodní hladiny                                                                     

Lokalita mapa

SPA I.      

SPA II.         

SPA       III.                

Evidenční list HP

NEK_A17

Divoká Orlice (103970000100)  

Měření Nekoř VD Pastviny

Nekoř

110

130 145 Ev.li A17

A 19

Divoká Orlice (103970000100) 47,40

Meření Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

180

230

280

Ev.li A19
 
Vodočty kategorie C a B s automatizovaným/vizuálním přenosem měření

ID hlásného profilu

Vodní  tok    ID vodního toku ř.km On-line měření vodní hladiny                                                                     

Lokalita   mapa    

SPA    I.                 

SPA            II.         

SPA  III.                

Evidenční list HP

POT_01

Divoká Orlice (103970000100)

26,50 Meření Potštejn - ř.km 26,5 km

Potštejn

100

130

170

Ev.li POT_01
VAM_HL

Zdobnice (102300000100)

4,80 Měření Vamberk Zdobnice - Libštejn    ř.km 4,8 km

Vamberk (Zdobnice - Libštejn)

90

120

160

Ev.li VAM_HL
HP C 123 Divoká Orlice (103970000100) Pardubický kraj 29,40 Měření Sopotnice

Sopotnice

obec

90 110 140 Ev.li HP_C_123
HP C 11 Divoká Orlice (103970000100) Pardubický kraj 28,00 Měření Sopotnice - dolní konec - vizuálně hlídkou na limnigrafické lati - bez elektronického přenosu dat

Sopotnice - d.k.

obec

200 250 300 Ev.li HP_C_11
KNO_HL1

Divoká Orlice (103970000100)

16,57 Kostelec nad Orlicí - Dívoká Orlice

Kostelec nad Orlicí

190 240 280 Ev.li KNO_HL1
SLA_B 18

Zdobnice (102300000100)

11,50 Slatina nad Zdobnicí - Zdobnice ř.km 11.50

Slatina nad Zdobnicí

120 145 170 Ev.li B 18

Městys Doudleby nad Orlicí je na 21.00 ř.km na Divoké Orlici (t.j. 5.5 ř.km od čidla Potštejn) a 0.00 ř.km na Zdobnici (t.j. 11.5 ř.km od čidla B Slatina nad Zdobnicí)

Hladinoměry přiřazené k dPP městyse Doudleby nad Orlicí v POVIS

Mapa svodné oblasti toků a rozmístění hladinoměrů v dPP městyse Doudleby