Říčka ZDOBNICE


 Délka toku                            34,2 km          

 Plocha povodí                    124,8 km²

 Průměrný průtok                   1,95 m³/s       

 Pramen                               na svazích Velké Deštně  (ve výšce 1010 m n.m.) v Orlických horách

 Ústí                                      řeka Divoká Orlice v Doudlebách  (ve výšce 285 m n.m.)

 Hydrologické pořadí         1-02-01-0490       ID VT: 10 100 128     ID DIBAVOD: 102 660 000 100

Zdobnice je řeka v okrese Rychnov nad Kněžnou v České republice. Délka jejího toku činí 34,2 km. Plocha povodí měří 124,8 km²

Pramení pod Velkou Deštnou u Maruše a protéká stejnojmennou osadou Zdobnice. Zdobnice je pak dále doprovázena silnicí II/310 (Olešnice v Orlických horách - Rokytnice v Orlických horách) a asi 3 km před Slatinou nad Zdobnicí se do Zdobnice vlévá Říčka, jako její levostranný přítok. Ze Slatiny nad Zdobnicí vede podél Zdobnice železniční trať Rokytnice v Orlických horách-Doudleby nad Orlicí, která se od řeky odděluje až ve Vamberku. Dál pokračuje Zdobnice jihozápadním směrem k Divoké Orlici, do které se v ř. km. 20,85/(33,7) vlévá mezi Potštejnem a Doudlebami nad Orlicí, jako její pravostranný přítok.

Větší přítoky
  • levé – Čertovodolský potok, Říčka
Vodní režim

Průměrný průtok na 11,5 říčním kilometru ve Slatině nad Zdobnicí činí 1,95 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 122,0 m³/s