C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK městyse. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.

Řízená evakuace obyvatelstva je organizované přemístění osob, hospodářských zvířat a věcných prostředků z prostorů ohrožených záplavou do nových míst ubytování. Příprava a řízení EVA přísluší místní povodňové komisi Doudleby n. Orlicí a krizovému štábu ORP Kostelec n. Orlicí.

Samovolná EVA  je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení EVA opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.


Předpokládané počty evakuovaných osob z oblasti zasažené záplavou

Celkový počet postižených osob v ohroženém území je 227.

Z uvedeného celkového počtu osob je nutno uvažovat pro praktické provedení řízené evakuace s upravenými počty osob dle následujícího vzorce:

                    samovolná evakuace                   cca 30%

         mimo bydliště                               cca 10%

         absolutní nezájem o evakuaci      cca  5%

         zdravotně postižené osoby          cca  5% (odsun do zdravotnických zařízení)

Konečný počet osob v řízené evakuaci bude cca 114 osob

 

Zajištění evakuace starých a imobilních občanů

Evakuaci starých   a  imobilních  občanů zajistí na pokyn evakuačních středisek vyčleněná skupina HZS Královéhradeckého kraje  a jednotka  SDH Doudleby n. Orl. Evakuované osoby budou převezeny do Oblastní nemocnice Rychnov n. Kn.

Jejich soupis osob je uveden v Plánu činnost obce Doudleby n. Orl. v tabulce Přehled počtu obyvatel správního obvodu obce. Směr a postup evakuace postižených obyvatel městyse Doudleby nad Orlicí do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.

Příjímací středisko č. Evakuační středisko Adresa                        Stravování   Kontakt          

Počet evakuovaných
osob

poznámka, poloha
1 Společenské a sportovní zařízení  „LENA“  517 42 Doudleby n. Orl., Komenského  č.p. 492 ano 736 149 892  71 osob

pro levý břeh Divoké  Orlice

2 Restaurace U nádraží  517 42 Doudleby n. Orl., Rudé armády č.p. 44 ano 604 113 358

43 osob

pro pravý břeh Divoké Orlice

Po evidenci v příjímacím středisku se evakuovaní dle kap. objízdné trasy a omezení,  hromadně přesunou do evakuačních míst.

Dopravní zabezpečení

     - doprava evakuovaných bude zabezpečena 3 autobusy firmy AUDIS s.r.o. Rychnov n. Kn.

     - pro evakuační středisko č. 1 jsou vyčleněny 2 autobusy

     - pro evakuační středisko č. 2 je vyčleněn 1 autobus

 Autobusy  budou přistaveny do 4 hod. od vyžádání.

 

 Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační středisko Adresa                        Obec, poloha   Kontakt           Ubytování, kapacita email
Obchodní akademie T.G. Masaryka Komenského 522, Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí 494 942 400 400-450 osob skola@oakostelec.cz 
.  VOŠ Kostelec nad Orlicí  Komenského 873, Kostelec Nad Orlicí Kostelec nad Orlicí 494 323 711 300  szes@szeskostelec.cz
SZŠ a SOU Kostelec nad Orlicí Komenského 873, Kostelec Nad Orlicí Kostelec nad Orlicí 494 323 711 300 szes@szeskostelec.cz

 Pro evakuované osoby bude zajištěno nouzové stravování v Domově mládeže (případně u firmy ADEVA s.r.o. Vamberk).

SZŠ a SOU Kostelec n. Orlicí

 

Seznam evakuačních míst dPP Doudleby nad Orlicí v POVIS   


Směr a postup evakuace postižených obyvatel městyse Doudleby nad Orlicí do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.