Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Divoká Orlice, Zdobnice  - Povodí Labe, s. p. - Hradec Králové  


Povodí Labe, s.p. 

Povodí Labe, s.p. ředitelství podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 088 111      www.pla.cz

generální ředitel: Ing. Marián Šebesta tel.: 495 088 603

technický ředitel: Ing. Pavel Řehák      tel.: 495 088 700

odbor VHDisp.:    Ing. Jiří Petr             tel.: 495 088 725

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 088 720, - 730, e-mail: vhd@pla.cz

Příslušné provozní středisko: Povodí Labe, s. p. - Provozní středisko Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk,

vedoucí střediska – Ing.Jiří Jindra, tel.  465 612 014, 602 108 493


Vodoprávní úřad

ORP Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Stavební úřad - životní prostředí - vodoprávní úřad

Vodní hospodářství

Bc. Lucie Lédrová, vedoucí oddělení, tel. 725 082 583, 494 337 218


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komořany
ústředna: +420 244 03 1111