Stanovená záplavová území VT Divoká Orlice, stanovení a aktivní zóna


Pro hlavní toky městyse Doudleby nad Orlicí - Divoká Orlice a Zdobnice byla správcem vodních toků stanovena záplavová území.

Divoká Orlice – Doudleby nad Orlicí

Poslední aktualizace: 23. 1. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, nově vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 19035/ZP/2014-9 dne 20. 1. 2015, záplavové území vodního toku Divoká Orlice a to od km 12.63 do ř. km 25.215, na území obcí: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Záměl a Potštejn.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

 

Divoká Orlice

Doudleby nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí, Vamberk,

Záměl a Potštějn

v ř.km

12,63 - 25,215

délka 12,585 km

OkÚ Hradec Králové

20.01.2015

19035/ZP/2014-9

Další ZÚ nejsou pro toky nebyla krajským úřadem Královéhradeckého kraje prozatím stanovena.


Stanovená záplavová území VT Zdobnice

Poslední aktualizace: 2. 1. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad nově stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 0.00 až ř. km 3.8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Zdobnice

Doudleby nad Orlicí

Vamberk

v ř.km

0,00 - 3,80

délka 3,80 km

OkÚ Hradec Králové

2.1.2015

18271/ZP/2014-10

Mapa záplavových území v dPP městyse