Historické povodně


červen (8.)  1997 - Doudleby nad Orlicí - 179 m3/s N~20

březen (10.) 2000 - Doudleby nad Orlicí - 242 m3/s N~50

březen (31.) 2006 - Doudleby nad Orlicí - 133 m3/s N~5-10

 

Město Doudleby nad Orlicí leží v údolí řeky Divoká Orlice, a proto bývá povodněmi zasaženo poměrně pravidelně. Nejvýznamnější povodně byly v letech 1997, 2000 a v roce 2006.

Povodňová situace v červenci 1997 byla způsobena dvěma epizodami vydatných dlouhotrvajících srážek. Srážky na území ČR započaly 4. 7. 1997, kdy střední Evropa byla pod vlivem zvlněné studené fronty, která postupovala pozvolna od jihozápadu k severovýchodu. Její přechod byl provázen četnými bouřkami a lijáky. Vytvořila se prohlubující se tlaková níže, která postupovala 5. 7. – 6. 7. směrem k severovýchodu na západní Ukrajinu. Zpravidla tlaková níže nad Ukrajinou postupuje dál k severovýchodu, postupně se vyplňuje a slábne anebo se začíná vracet směrem na západ až severozápad (tzv. retrográdní postup níže) a rovněž zaniká. Tentokrát srážky ale pokračovaly ještě o dva dny déle, protože Azorská výše se přesunula k jižní Skandinávii, čímž došlo k zablokování retrográdního postupu tlakové níže, která se tak zastavila nad územím jižního Polska. Mezi tlakovou výší a tlakovou níží výrazně zesílil tlakový gradient s následným zvýšením rychlosti větru ze severních směrů. V důsledku toho došlo k zesilování úhrnů spadlých srážek na návětrné straně hor – severní a severovýchodní svahy Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků a Beskyd. 9. 7. tlakový gradient začal slábnout a srážky na celém území ČR ustaly. Druhé srážkové období započalo 17. 7., kdy došlo k přibližování a nakonec ke splynutí dvou frontálních systémů.

Rozložení pětidenních úhrnů srážek v období od 4.–8. 7. 1997 [mm] – vlna

 

Povodeň v březnu roku 2006 byla způsobena kombinací vydatných a dlouhotrvajících dešťů a rychlého tání sněhové pokrývky. Při této povodňové situaci došlo k vybřežení toku Divoká Orlice, jejíž kulminační průtok byl dosažen dne 31. 3. v 21:05. Kulminační průtok dosáhl hodnoty 133 m3/s a vodní stav výšky 254 cm.

 

Většinou šlo o příčinné srážky extrémního objemu vypadlé v krátkém čase v Orlických horách a svodném území Divoké Orlice a Zdobnice