E.8. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C a B jsou rozhodné pro město Doudleby nad Orlicí. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající (průtoky) jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C POT_01   - Divoká Orlice - Potštejn

Hlásný profil kategorie B : HP B SLA_B18 - Zdobnice       - Slatina nad Zdobnicí


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.


Evidenční listy hlásných profilů zařazených do dPP městyse Doudleby nad Orlicí

Hlásný profil kategorie A : HP A - NEK_A17 Nekoř - Pastviny - Divoká Orlice

Hlásný profil kategorie A : HP A - KNO-A19 Kostelec nO - Divoká Orlice

Hlásný profil kategorie C : HP C VAM_HL Vamberk - Zdobnice - Libštejn

Hlásný profil kategorie C : HP C KNO_HL1 Kostelec nO - Divoká Orlice