Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

 se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

 

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY MĚSTYSE DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Objekty na tocích omezující odtokové poměry v Doudlebách nad Orlicí

Id.

Vodní tok                      

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                 

Poloha

1 Divoká Orlice 102300000100 19,82 19,82 MOOP - železniční nadjezd nad obtokem Divoké Orlice

oba břehy

Možný rozliv Divoké Orlice pod železničním nadjezdem mapa
2 Bezejmenný přítok Divoké Orlice 102 790 001 300  0,123  0,123 MOOP lávka přes vodní tok

oba břehy

Možný rozliv v místě lávky přes vodní tok mapa
3 Divoká Orlice 102300000100 18,97 18,97 MOOP u č.p. 208 Fügnerova ul.

oba břehy

Možný rozliv Divoké Orlice podél Fugnerové ulice mapa
4 Divoká Orlice 102300000100 19,85 19,85 Most č. 3164-1

oba břehy

Možný rozliv Most č. 3164-1 u Dukelské ulice mapa
5 Bezejmenný přítok Divoké Orlice 102 790 001 300 0,35 0,35 Podchod pod železnicí

oba břehy

zaplavení podchodu

mapa
6 Divoká Orlice 102300000100 23,76 23,76 Soutok Zdobnice s Divokou Orlicí

oba břehy

U zvednutí hladiny v místě ústí Zdobnice, možný rozliv, zpětné vzdutí D.Orlice

mapa
7  Divoká Orlice 102300000100  19,95  19,95 Soutok obtoku Divoké Orlice

oba břehy

Možný rozliv v místě soutoku obtoku Divoké Orlice  mapa
8 Divoká Orlice 102300000100 19,35 19,35 Železniční most přes rameno Divoké Orlice

oba břehy 

Možný rozliv Divoké Orlice v místě žel. mostu 

mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru městyse Doudleby nad Orlicí

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru městyse Doudleby nad Orlicí