Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území katastru městyse Doudleby nad Orlicí je ohrožováno povodní !

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanoveného záplavového území řek Divoká Orlice a Zdobnice a taky z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. 

Povodeň při opuštění koryta toku Divoká Orlice sycené Zdobnicí zaplavuje rozsáhle inundační území  – stavby a pozemky souběžně se svým tokem.

Z hlediska ohrožení povodní se jedná o zástavbu celkem 80 RD a jiných nemovitostí a počet ohrožených obyvatel je celkem 227.

Ohrožení postihuje zástavbu i se starými občany, kteří by v případě povodní byli odkázaní na pomoc u evakuace. Celkem se jedná o 12 osob nad 80 let.


Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území ale taky z historických zkušeností, kdy řeka Divoká Orlice vybřežovala aj mimo stanovených záplavových území.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km                DO

Název                     

  Umístění              

Převažující účel    budovy

Ohrožení                                     Poloha
1

Zdobnice

(102660000100)

0.215

0.52

ČOV Vamberk

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

odpadní látky biologické a chemické povahy mapa
2

Divoká Orlice

(102300000100)

17,97

17,97

Průmyslový areál

levý břeh

Průmysl

průmyslový odpad mapa
3

Zdobnice

(102660000100)

0,27

0,25

Průmyslový objekt pravý břeh Průmysl průmyslový odpad

mapa

4

Divoká Orlice

(102300000100)

18,23 18,25 AGROPODNIK ORLICE a.s. - zemědělský objekt pravý břeh Zemědělské objekty agrochemikálie, postřikové látky, hnojivá mapa
5

Divoká Orlice

(102300000100)

18,02 18,02 Charvát a.s. levý břeh Průmyslový objekt, továrna na krycí lepenky Charvát a.s formaldehydy, hořlaviny I. třídy mapa

Ohrožené objekty z toku řeky Divoká Orlice a Zdobnice

Povodeň při opuštění koryta řeky Divoká Orlice zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty - Divoká Orlice - městys Doudleby nad Orlicí - rodinné domy a ostatní nemovitosti

Poř.

Vodní tok           

ř.km OD

ř.km   DO      

Název                                                                                                     

Umístění - břeh

Poloha

1

Divoká Orlice

(102300000100)

19,53

19,92

U Parkoviště lokalita 12 RD, č.p. 400, 401, 452, 474, 475, 476, 477, 493, 502, 514, chata, garáž

pravý břeh

mapa

2

Divoká Orlice

(102300000100)

17,97

17,97

Ul. Družstevní 20 RD, č.p. 206, 225, 226, 391, 392, 393, 432, 433, 435, 436,437, 438, 442, 443, 444, 445, 446, 491,237, 289

levý břeh

mapa

3

Divoká Orlice

(102300000100)

18,78

19,18

Ul. Fügnerova 7 RD, č.p.146, 159, 396, 427, 447, 180, 510

levý břeh

mapa

4

Divoká Orlice

(102300000100)

18,71 18,22 Ul. Švermova 20 RD, 197, 201, 273, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 61, 80  levý břeh mapa
5

Divoká Orlice

(102300000100)

 19 19 Ulice Na Bělisku 1 RD, č.p. 34 levý břeh  mapa
6

Divoká Orlice

(102300000100)

 19,447 19,175 Ulice Dukelská 4 RD č.p. 47, 517, 120, 49 pravý břeh  mapa
7

Divoká Orlice

(102300000100)

 19,92 19,63  Ulice Na Nábřeží 11 RD, č.p. 299, 300, 302, 390, 397, 410, 428, 454, 455, chata u splavu, MVE pravý břeh  mapa
8

Divoká Orlice

(102300000100)

18,95   18,92 Ulice V Poříčí 4 RD, č.p. 429, 430, 440, 441  levý břeh  mapa
Ohrožené objekty - ohrožující - řeka Divoká Orlice, Zdobnice - právnické osoby

Poř.

ID POVIS

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Adresa                         

Kontakt                        

Aktivní zóna

1

1379

Divoká Orlice(102300000100))

18,23

18,25 Agropodnik Orlice a.s. (areál) V Grundě 511, 51742 Doudleby nad Orlicí 494 383 481, 605 521 202

mapa

2

2313

Zdobnice(102660000100

0,215

0,52 ČOV Vamberk Premier servis Doudleby nad Orlicí čp. 512 777 817 000

mapa

3 1031351906 Divoká Orlice(102300000100)) 18.024 18.024 Charvát a.s. Družstevní 289, Doudleby n. Orlicí 494 383 193, 494 383 431 mapa
4 1031351731 Divoká Orlice(102300000100)) 20,333 20,333 Malá vodní elektrárna Petr Hykel Rybářská 114, 517 41 Kostelecnad Orlicí 737 119 161 mapa

Na toku Divoká Orlice a Zdobnice

Povodňovými průtoky z toku Divoká Orlice a Zdobnice je ohrožena zástavba částí Doudleby nad Orlicí. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně městyse, kde rozliv Q100 zasahuje výraznou část zástavby v její inundaci tvořící z centra Dudleb jižní a severní řekou oddělená území omývané povodňovými vodami.

Plocha ohrožená povodní je zakreslena v povodňové mapě. Rozsah ohroženého území je zakreslen podle skutečně zaplaveného území při historických povodních na Divoké Orlici.

PK Doudleby nad Orlicí ve spolupráci se správcem kanalizací provádí kontrolu zpětných klapek dešťové i městské kanalizace. V případě nastoupání Divoké Orlice a vzdutí Zdobnice, při kterém by hrozilo vniknutí povodňové vody do zástavby a na přilehlé pozemky, zajistí uzavření klapek, eventuelně provede taková opatření, aby k tomu nedošlo.


Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Doudleby nad Orlicí v POVIS