Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace směr sever severovýchodně sil. č. I/ 11 Doudleby nad Orlicí - Vamberk. V případě neprůjezdnosti místních komunikací rozlivem Divoké Orlice, můžebýt i úniková trasa směr západ III/3164 Suchá Rybná a dále na silnici II/316.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru městyse a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP městyse Doudleby nad Orlicí v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy směr obj. trasy Poloha
1098 OBJ_DO_01 pro evakuační středisko č. 1 -  Doudleby n. Orl. – Restaurace LENA - Vyhnánov - Suchá Rybná - Kostelecká Lhota - Skála - Kostelec n. Orl.            západ mapa
1107 OBJ_DO_02

pro evakuační středisko č. 2 - Doudleby n. Orl. -  Restaurace U nádraží -  ul.Rudé armády - silnice I/11 - Kostelec n. Orl.

sever severozápad mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP městyse Doudleby nad Orlicí v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

1484

III/3161

ID silnice

Zákaz vjezdu

Při povodních může ve městě dojít k zaplavení a následnému zneprůjezdnění silnice II/316 a případně také silnice III/3161.

Divoká Orlice (102300000100))

0.465

mapa

 


Napojení městyse na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla, dálnice) – silnice

Označení komunikace                                                                

Napojení přes

Vzdálenost (km)

Označení                          

Hradec Králové

Kostelec n. Orlicí Doudleby nad Orlicí

přímé propojení

36,5

I/11

Doudleby nad Orlicí - Ústí nad Orlicí

Záměl

21,2

I/14