A) Přehled inundačních území


1. Divoká Orlice

  •  Doudleby nad Orlicí:
    • PB inundace od soutoku se Zdobnicí na ř.km 20.85/53.54 v části Mníšek (ČOV) – ř.km 17.8/50.49 severní břeh - části zástavby městyse kolem železniční trati a hlavní komunikační spojnice - po Zlomky
    • LB inundace od soutoku se Zdobnicí na ř.km 20.84/53.53 v části Mníšek             – ř.km 17.7/50.39 jižní břeh - centrum městyse Doudleby nad Orlicí - po V Poříčí

2. Zdobnice

PB inundace říčky Zdobnice ř.km

  • Doudleby nad Orlicí:
    • PB inundace od Vamberka na ř.km 1.8 most křížení hlavní komunikační spojnice se Zdobnicí - ČOV - po soutok s Divokou Orlicí na ř.km 0.00
    • LB inundace od Vamberka na ř.km  1.8 most křížení hlavní komunikační spojnice se Zdobnicí - po soutok s Divokou Orlicí na ř.km 0.00

Soutok s Tichou Orlicí je na říčním km 32.69, která se připočítává ke kilometráži od 0.00 soutoku = ústí Divoké Orlice do Orlice.